Tate no Yūsha no Nariagari (Bühnenspiel)

Original: Original:

https://de.wikipedia.org/wiki/Tate_no_Yūsha_no_Nariagari_(Bühnenspiel)